สะเทือน !! ตั้งเขตพื้นที่การศึกษา 15 ปีการศึกษายังจมดิ่ง รก.ศึกษาฯนราธิวาสยันเป็นปัญหาโลกแตกระดับชาติที่ยังแก้ไม่ได้ (ชมคลิป)

0
2549

รักษาการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ระบุตั้งเขตพื้นที่การศึกษามา 15 ปี ยังพบเด็กมีปัญหา โอเนตต่ำ เด็กยังด้อยการศึกษา ยันเป็นปัญหาโลกแตกระดับชาติที่ยังแก้ไม่ได้ คุณภาพการศึกษาจมดิ่ง

นายอะเดช มุทะจินทร์ รองศึกษาธิการ จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กล่าว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดปัญหาระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา หรือชมรม ผู้อำนวยการเขตฯบางส่วนได้ระบุถึงการทำงานของเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทับซ้อนในเรื่องของอำนาจและทำให้เกิดการล่าช้า และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในขณะเดียวกัน สำนักงานศึกษาธิการทั่วประเทศได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีโอกาสได้ตอบโต้หรือพูดคุยชี้แจง ซึ่งระยะหลังปัญหาเริ่มบานปลายขึ้นปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ส่งผลต่อบุคลากรของศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจริง ๆ แล้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ถูกตั้งขึ้นตามมาตรา 44 โดยคำสั่งที่ 19/2560 ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค

เพราะในอดีตที่ผ่านมานั้น ปัญหาการศึกษาเป็นปัญหาโลกแตก โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพการศึกษาต่ำหรือได้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ จนกลายเป็นปัญหาในระดับชาติ เช่น โอเน๊ต ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งคุณภาพการศึกษาด้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน และยังพบปัญหาเด็กออกกลางคัน ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ตั้งแต่ตั้งเขตพื้นที่การศึกษามาอย่างน้อย 15 ปี พบคุณภาพการศึกษาจมดิ่งสะเปะสะปะ ต่างคนต่างทำ และต้องมีเอกภาพ ซึ่ง คสช.มองว่าคณะกรรมการบริหารการศึกษา อกศ.มีปัญหาที่ส่อไปในทางที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขึ้น 15 คน เพื่อดูแลที่กลั่นกรองมา ซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาก็มองว่า ทำให้ล่าช้า ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัญหาจึงบานปลายและขัดแย้งขึ้น ทำให้กลุ่มระดับบริหารกลุ่มหนึ่งให้สัมภาษณ์ออกสื่อกระทบมาตรา 44

นายอะเดช มุทะจันทร์ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า สิ่งที่ต้องการจะนำเสนอ คือ 1.ต้องเพียงว่า ความเป็นเอกภาพทางการศึกษาในเชิงบูรณาการ การประสานงานการมีส่วนร่วม ขอให้คงเดิม  2.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เกิดขึ้นภายใต้ศึกษาธิการจังหวัดพึ่งจะทำงานครบ 5 เดือน และการที่จะปรับเปลี่ยนก็ย่อมได้แต่ต้องใช้เวลา และต้องให้มีการพิสูจน์ชัดแล้วว่า มันดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งในอดีต 15 ปี ที่ผ่านมาปรากฏแก่สังคมแล้วว่าคุณภาพการศึกษาดิ่งลง การปฏิรูประบบการศึกษามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับระบบการศึกษาให้ดีขึ้น และต้องใช้เวลา ซึ่งถ้าด่วนประเมินในขณะที่การทำยังไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่ย่ำอยู่กับที่ และอาจจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์และอำนาจไปเบ่ง แต่จุดมุ่งหมายต้องอยู่ที่ผู้เรียน​

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส