ลูกเรือประมงที่โซมาเลีย กลับถึงไทยแล้ว 18 คนพร้อมดูแลส่งกลับบ้านปลอดภัย พร้อมเข้าขอบคุณ รมว.แรงงาน (มีคลิป)

0
124

ลูกเรือประมงที่โซมาเลีย กลับถึงไทยแล้ว 18 คนพร้อมดูแลส่งกลับบ้านปลอดภัย พร้อมเข้าขอบคุณ รมว.แรงงาน

วันที่12 สิงหาคม ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น6 อาคารกระทรวงแรงงาน ...จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับลูกเรือประมงไทย จำนวน18 คนที่เดินทางกลับจากประเทศโซมาเลียในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพ พร้อมเน้นย้ำแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานพร้อมสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศเพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานหากประสบปัญหาในต่างประเทศ

...จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยหลังให้การต้อนรับแรงงานไทยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของแรงงานลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพที่ประเทศโซมาเลียโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลซึ่งในวันนี้เป็นการเดินทางกลับของลูกเรือประมง จำนวน18 คนที่เดินทางกลับมา เมื่อ06.30 . ที่ผ่านมา ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ประสบปัญหาถูกนายจ้างลอยแพบนเรือประมงกลางทะเลชายฝั่งโบซาโซ่ประเทศโซมาเลียไม่ได้รับค่าจ้างและขาดอาหารจนต้องติดต่อขอความช่วยเหลือด่วนซึ่งจากการตรวจสอบปรากฎว่ามี จำนวน42 คน ไปทำงานกับนายจ้างประเทศอิหร่านเป็นเรือ2 ลำชื่อวาดานิ1 มีแรงงานไทย จำนวน22 คนและเรือวาดานี 2  มีแรงงานไทย จำนวน20 คนโดยเรือวาดานิ1 เดินทางกลับมาก่อน4 คนเดินทางไปโดยไม่ได้แจ้งกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน

และพบว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางานจำนวน13 คน โดยแรงงานที่กลับในวันนี้ 18 คนเป็นสมาชิกกองทุนฯ จำนวน5 คน  โดยแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนเพื่อช่วยหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเป็นค่าพาหนะ(ในต่างประเทศ) ค่าที่พักค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน30,000 บาทนอกจากนี้กรมการจัดหางานร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พม.) ยังได้อำนวยความสะดวกโดยจัดรถรับส่งพร้อมจัดหาที่พักให้แก่แรงงานก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์7 คน บุรีรัมย์6 คน เพชรบูรณ์2 คนสมุทรสาคร1 คน มหาสารคาม1 คน และชัยภูมิ1 คนและจากนี้จะได้สอบข้อเท็จจริงจากแรงงานไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการจัดหางานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พม.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

รมว.แรงงานเน้นย้ำให้ผู้ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศเดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางานพร้อมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยมีอัตราค่าสมัครสมาชิก 300-500 บาทแตกต่างกันตามประเทศที่จะเดินทางไปทำงาน ทั้งนี้เพื่อจะได้รับการคุ้มครองดังเช่นกรณีของลูกเรือประมงไทยที่ประสบปัญหาถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง ซึ่งแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนก็จะได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิส่วนแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงานนอกจากจะต้องอยู่อย่างลำบากและต้องหลบซ่อนแล้วยังถูกเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น