รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ รับฟังความคิดเห็นพัฒนาการท่องเที่ยวกระบี่ เน้นปลอดภัยได้มาตรฐานยั่งยืน..

0
110

รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ รับฟังความคิดเห็นพัฒนาการท่องเที่ยวกระบี่ เน้นปลอดภัยได้มาตรฐานยั่งยืน..

วันที่ 10 .. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงฯร่วมประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในประเด็นต่างๆ อาทิ  Krabi Go Green, Sport City, ท่าเรือสำราญ, ท่องเที่ยวชุมชน(CBT), Halal Tourism, Krabi Premium, ท่องเที่ยวเขตเมือง, และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนสปาโดยผู้ประกอบการได้พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

นายพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมร่วมมือภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวในพื้นที่ .กระบี่ที่มี Positioning ที่ชัดเจนด้านรักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาแล้วนับ10 ปี โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนในแต่ละท้องถิ่นสามารถกำหนดแนวทางและเอกลักษณ์ของตนเองให้เด่นชัด มีคุณภาพมากขึ้น สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยสานประโยชน์ร่วมกันพร้อมทั้งรณรงค์ให้สถานประกอบการและนักท่องเที่ยว ร่วมกันลดการใช้พลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ต้องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้จะต้องมีความถูกต้องและตั้งอยู่บนมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ.

แสดงความคิดเห็น