นราธิวาส-ทหารพราน นย. ส่งความสุขแก่ราษฎรผู้ยากไร้ วันฮารีรายออีดิ้ลฏาลา

0
191

นราธิวาสทหารพราน นย. ส่งความสุขแก่ราษฎรผู้ยากไร้ วันฮารีรายออีดิ้ลฏาลา

..อรรถ วิโรจน์เกษี หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินทหารเรือ ร้อย ทพ.นย.8 ฯ พร้อมด้วยกำลังพล เข้าเยี่ยมนางแม๊ะกลือซง ปานาปาแมอายุ 49 ปี ผู้ยากไร้อยู่บ้านเลขที่ 123/4 บ้านละหาร .1 .ละหาร .ยี่งอ .นราธิวาส ซึ่งมีอาชีพทำงานรับจ้างทั่วไป ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้าน จำนวน 8 คนพร้อมกันนี้ ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นการต้อนรับ วันฮารีรายออีดิ้ลฏาลา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมได้ทำความดีในปีนี้ ด้านนางแม๊ะกลือซง ปานาปาแมได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้มาดูแลรู้สึกดีใจอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น