ปัตตานี-จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0
70
ปัตตานี-จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ปัตตานี-จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ คลองตุยง (ท่าเสด็จ) หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัดตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชกาจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชกา นายอำภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในฐานะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2562จังหวัดปัตตานี โดยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรรมจิตอาสา”พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อเฉลิพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนเป็นสอดคล้องกับพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเห็นคนไทยทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนขาวไทย

ภ่าพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น