สถาบันฯสิ่งทอ-โชว์ศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และแฟชั่นออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ จชต.

0
946
สถาบันฯสิ่งทอ-โชว์ศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และแฟชั่นออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ จชต.

สถาบันฯสิ่งทอ-โชว์ศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และแฟชั่นออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   วันที่ 8 ส.ค.62  ที่  โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี    สถาบันสิ่งทอฯ   จัดสรุปผลการดำเนินงาน “Inclusive & Lifestyle Creation”     ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้   ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2562 จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายชาญชัย  สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เป็นประธานในพิธี  มี  ส่วนราชการ และ  ผู้ประกอบการจากพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วม

ด้านนายชาญชัย  สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการซึ่ง      สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 กลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 200 คน และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์   โดยจัดทำ  3  คอลเลคชั่น แต่ละคอลเลคชั่นจะมีคอนเซ็ปต์ในการออกแบบลธีมสีที่ชัดเจน การออกแบบผลิตภัณฑ์เน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นำต้นทุนท้องถิ่น ผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าภัณฑ์

สำหรับกิจกรรมในงานวันนี้  มีการแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้ร่วมกันพัฒนา   และการแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภายใต้โครงการในแนวคิด “Inclusive & Lifestyle Creation” เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋าจากกาบกล้วย และ กระเป๋าจากงานปัก ผลงานทั้งหมด เป็นการสร้างความแตกต่าง สร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สร้างความยั่งยืน ให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และมุ่งสู่ตลาดอาเซียน อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี