สคช. ผนึก อว. เปิดโลกการเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพตลอดชีวิต

0
431

สคช. ผนึก อว. เปิดโลกการเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพตลอดชีวิต

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือ อว. ย่อโลกความเป็นมืออาชีพให้ใกล้ขึ้น ด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC

การเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ จะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสร้างการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอีกต่อไป เพราะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ได้จับมือร่วมกันใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เรียกว่า Thai MOOC (ไทยมูค) ย่อโลกความเป็นมืออาชีพให้ใกล้มากยิ่งขึ้น เพราะไม่เพียงจะใช้เพื่อการเรียนการสอน แต่ยังนำมาใช้สำหรับการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลให้นำไปสู่การเป็นมืออาชีพ ทั้งในสาขาอาชีพ และสาขาวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ระบุว่า พร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ thai mooc ที่จะเข้าถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สามารถเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพได้อย่างไม่มีเงื่อนไข บนโลกอินเตอร์เน็ต ไม่มีค่าลงทะเบียน ไม่ต้องเสียเวลาสอบเข้า และไม่จำกัดจำนวน ที่สำคัญสามารถเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ตลอดชีวิตอย่างไม่มีข้อจำกัด

ขณะที่ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยืนยัน สคช. พร้อมส่งสริมสนับสนุนนำมาตรฐานอาชีพเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และเปิดกว้างให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ผ่านการเรียนรู้จากระบบ Thai MOOC เข้าสู่ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้ใบรับรองที่เชื่อถือได้และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนผู้ที่เข้าศึกษาผ่านระบบ Thai MOOC จำนวน 182,308 คน จาก 401 วิชา จะสามารถเข้าสู่ระบบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพได้ทันที ซึ่งจะช่วยดึงมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตามยุทธศาสตร์ชาติได้เกือบ 200,000 ชีวิต .