ปัตตานี-อบจ.จัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ครั้งที่ 38ส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนตาดีกาในทุกด้าน

0
49
ปัตตานี-อบจ.เปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ครั้งที่ 38ส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนตาดีกาในทุกด้าน

ปัตตานี-อบจ.จัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ครั้งที่ 38ส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนตาดีกาในทุกด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ส.ค.62 ที่ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน  ตาดีกาสัมพันธ์  ครั้งที่ 38  ประจำปี  2562 (กิจกรรมการแข่งขันตาดีกาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดปัตตานี) จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ชมรมตาดีกาจังหวัดปัตตานี ชมรมตาดีกาอำเภอ และชมรมอีหม่าม มีนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเข้าร่วมจาก 12 อำเภอ รวมกว่า 6,000 คน

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่     3-4 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนตาดีกา และครูผู้สอนนักเรียนตาดีกา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม  และประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่น ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในด้านต่างๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก ในแนวทางที่ถูกต้อง ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมที่เข้มแข็งในอนาคต ต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันภาควิชาการ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภาคสนาม ของนักเรียนโรงเรียนตาดีกา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมในวันที่ 3 สิงหาคม ขบวนพาเหรด นักกีฬาคณะกรรมการจัดงานฯ    เคลื่อนขบวนพาเหรดสู่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มี กิจกรรมการแข่งขันภาควิชาการ กิจกรรมบนเวที อาทิ การแข่งขันอ่านอัลกุรอาน บรรยายธรรมศาสนา การประกวดอานาซีด (ชาย/หญิง) กิจกรรมการตอบปัญหาทางศาสนา แข่งขันเรียงความ คัดลายมือภาหรับ เป็นต้น และกิจกรรมภาคสนาม อาทิ การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ และวอลเล่ยบอล อีกด้วย

 

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น