แฮนด์อินแฮนด์อ.รือเสาะ รับเทศบาลกะลูวอเหนือเยี่ยมชมโรงงานผลิตเสื้อเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมใหญ่ชายแดนใต้

0
122

เมื่อวานนี้ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ รักษาการพัฒนากรอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส เยี่ยมชมโรงงานผลิตเสื้อแฮนด์ อิน แฮนด์ อ.รือเสาะ โดยมีนายนพรุจ บั้นบูรณ์ สท.รือเสาะ(ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก และสำเร็จลุล่วงด้วยดี

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ รักษาการพัฒนากรอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับและหาช่องทางการตลาดให้มีหลากหลายช่องทางจะทำให้เพิ่มยอดจำหน่ายและนำรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอ.รือเสาะมากขึ้น

ทีมช่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น