กองทัพบกไทย-ออสเตรเลียฝึกร่วมรบภายใต้รหัสCHAPEL GOLD 2019 เพิ่มทักษะในการปฎิบัติการทางยุทธวิธี

0
1643

กองทัพบกไทยออสเตรเลีย ฝึกร่วมรบภายใต้รหัส CHAPEL GOLD 2019 เพิ่มทักษะในการปฎิบัติการทางยุทธวิธี  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามหลังกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต มณฑลทหารบกที่45 พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานฝ่ายกองทัพบกไทยและพลจัตวาแอนดรูว์ ฮอคกิ้ง ผู้บัญชาการกองพลน้อยที่7 ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลีย  ภายใต้รหัสการฝึก CHAPEL GOLD 2019 เพื่อเพิ่มทักษะในการปฎิบัติการทางยุทธวิธีโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆต่อกันของกองทัพบกไทยและกองทัพบกออสเตรเลียตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกให้กับหน่วยระดับกองพันทหารราบและพัฒนาเป็นทหารอาชีพสำหรับกำลังพลทุกระดับของทั้งสองฝ่าย   

สำหรับการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลียรหัสการฝึกChapel gold 2019 ในระหว่างวันที่31 กรกฎาคม– 6 สิงหาคม25562 ซึ่งใช้พื้นที่การฝึกกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่25 ค่ายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองฯจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช
การฝึกผสมของกำลังทั้ง2 ประเทศในครั้งนี้มีการฝึกแลกเปลี่ยนในที่ตั้ง(CTX) พื้นที่ฝึกภายในค่ายวิภาวดีรังสิตจำนวน4 สถานีประกอบด้วยฐานที่1การตั้งฐานลาดตระเวนและการลาดตระเวนหาข่าวฐานที่2 การลาดตระเวนโจมตีและการลาดตระเวนตีโฉบฉวยฐานที่3 การตังจุดตรวจจุดสกัดฐานที่4 การปิดล้อมตรวจค้นและการรบในระยะประชิดแลกเปลี่ยนทักษะการใช้อาวุธและการฝึกภาคสนาม(FTx) ซึ่งจะใช้สถานการณ์สมมติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบพื้นที่การฝึกอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำลังพลทั้ง2 ประเทศจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์พัฒนาความเป็นทหารอาชีพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่ายผ่านกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของผู้ร่วมการฝึกเป็นรายบุคคล.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ .สุราษฎร์ธานี