ยะลา- บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มอบอาคารละหมาดให้ชุมชน อ.เบตง ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก

0
127

วันที่1 ส.ค.62 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีส่งมอบและรับอาคารละหมาดให้กับหมู่บ้านบันนังดาลัม ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตามโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรัก ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 1,300,000 บาท โดยมีนายมนตรี ชาติศรีศักดิ์ ผู้จัดการโครงการ นายกฤตชัย สุทธิลักษณ์ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) นายมิตรพร ตันศรีสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งมอบให้กับผู้นำศาสนา และตัวแทนจากชุมชนบันนัง ดาลัม


นายมนตรี ชาติศรีศักดิ์ ผู้จัดการโครงการเนาวรัตน์ ร่วมสร้างด้วยใจ ส่งมอบให้ด้วยรักกล่าวว่า ทางบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารละหมาด โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายมะอีซา ตาเซ๊ะ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ (ละหมาด) ของชาวไทยมุสลิม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ต่อไป


โดยผู้นำศาสนาและชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกดีใจที่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารละหมาดในครั้งนี้
ข่าว เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น