ตรัง-อนุทิน”รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุขเร่งพัฒนาเทคโนโลยีในระบบบริการเข้าถึงการรักษา ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่

0
81

อนุทินรองนายกฯและ รมว.สาธารณสุขเร่งพัฒนาเทคโนโลยีในระบบบริการเข้าถึงการรักษา ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานพร้อมสนับสนุนการทำงานและให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สถานบริการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มคุณภาพระบบบริการและความสะดวกสบายในการรับบริการของประชาชนช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลและลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่เช่นที่โรงพยาบาลตรังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและงานบริการแผนกผู้ป่วยนอกอย่างเต็มรูปแบบสามารถลดขั้นตอนบริการจาก 12 ขั้นตอนเหลือ 6 ขั้นตอนพัฒนาฉลากยาพูดได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค๊ด ที่ซองยารวมทั้งเริ่มบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาเดิมโดยไม่ต้องพบแพทย์ช่วยลดภาระการเดินทางเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงพยาบาลอื่น
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนัดคิวตรวจรักษาล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือไลน์แอปพลิเคชัน MOPH Connect  ซึ่งจะแจ้งเตือนคิวนัดล่วงหน้า 1 วันเมื่อมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านตู้อัจฉริยะ” (Kiosks) สามารถรับบัตรคิวอัตโนมัติตรวจสอบนัดสิทธิการรักษามีระบบการแจ้งเตือนคิวรับบริการรับยาค่าใช้จ่ายผ่านLine Notify ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลและสามารถทำกิจกรรมอื่นได้ระหว่างรอคิวเมื่อสแกนคิวอาร์โค๊ดที่ซองยาผู้ป่วยสามารถรับฟังการใช้ยาที่ได้รับผ่าน smart phone ซึ่งมี4 ภาษาจำนวน 13 ชื่อยา 37 รายการ รวมทั้งมีบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาและคลินิกหมอครอบครัวอีก 6 แห่งกระจายอยู่ในชุมชนเมืองเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลการส่งต่อรักษากับโรงพยาบาลตรังโดยให้บริการตรวจโรคทั่วไปอาชีวเวชกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

นอกจากนี้ ได้เปิดบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังคลินิกอายุรกรรมโรคประสาทเพื่อลดภาระการเดินทางและลดความแออัดในโรงพยาบาลซึ่งปกติมีผู้เข้ารับบริการถึง 2,200 – 2,300 คนต่อวัน    นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโยงใต้ซึ่งเป็นหน่วยปฐมภูมิในทีมคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่อเครือข่ายโรงพยาบาลตรังให้บริการงานรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควบคุมโรคคลินิกพิเศษโรคเรื้อรังทันตกรรมแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดให้กับชาวบ้านในชุมชนให้เข้าถึงการบริการและลดการไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่จำเป็น

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมี ฝเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลในการลดความแออัดผู้ป่วยที่จะมาโรงพยาบาลซึ่งผู้ป่วยนั้นหากอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนหากต้องรักษาโดยแพทย์เชี่ยวชาญให้รักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วย พร้อมสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น  ส่วนนโยบายกัญชารักษาโรคยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและยืนยันเสถียรภาพของรัฐบาลยังมั่นคงหลังการแถลงนโยบายของรัฐบาล.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ .ตรัง

แสดงความคิดเห็น