นราธิวาส – เริ่มขึ้นแล้วกับโครงการบริการวิชาการ อ่าวมะนาวโมเดล

0
465

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ อ่าวมะนาวโมเดล ณ บ้านปูลาวาจิ หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ การบัญชี และการจัดการ จาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจัดกิจกรรม ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก การจัดการการท่องเที่ยว บ้านปูลาวาจิ

ซึ่งกิจกรรมวันนี้ เป็นการเก็บขยะ และทำความสะอาด บริเวณ แหล่งท่องเที่ยว และ ชุมชนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสะอาด และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ของชุมชน ทั้งยังเป็นตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน ทุกฝ่าย ช่วยกันรักษา แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะอาด ไร้ขยะ น่าชมน่ามองน่าดู เพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับชาวนราธิวาส ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และชาวบ้านในพื้นที่ เป็นอย่างดี

อาจารย์ ศรัณ เนื้อน้อย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าว สาขาวิชาการจัดการร่วมกับ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ มาทำกิจกรรมกับบริการวิชาการอ่าวมะนาวโมเดล ซึ่งเฟสนี้เฟสแรก ที่เราทำกิจกรรม ส่งเสริมการให้ความรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถือว่าเป็นแรงมาร์คแห่งหนึ่งของอ่าวมะนาว วันนี้เด็กๆนักศึกษาได้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกร่วมกับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ปูลาวาจิและอ่าวมะนาวในกิจกรรมเก็บขยะเหมือนเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับชาวบ้านและชุมชนในการที่จะรับในเรื่องของความสะอาดรักษาความสะอาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีนักท่องเที่ยวมาชาวบ้านก็มีรายได้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวบ้านในอ่าวมะนาวแล้วก็ในพื้นที่ต่อไป

ข่าว.การียา ดอเลาะ มีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส