ศปบ.จชต.ติวเข้มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นน้อยเตรียมรองรับ เขตเศรฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดใต้ สร้างรายได้

0
257

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิทยา เพชรรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด นางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเบตง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง,ผู้อำนวยการโรงเรียนบาอาฮัดดารุสสลาม,ผู้จัดการโรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “หลักสูตรอบรมให้ความรู้ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและศึกษาดูงาน” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้


1. เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้มีรายได้และรองรับนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันแต่มีความรู้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
การจัดกิจกรรมในจังหวัดยะลาครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดยะลา จำนวน 46 คน ได้รับความร่วมมือวิทยากรจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น