แพทย์หญิงเพชรดาว สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เสนอ ยกสถานะ อสม.เป็น หมอประจำบ้าน ควบคู่การใช้เทคโนโลยี

0
1379

“ถึงเวลาแล้วคะ รัฐบาลชุดนี้จะปรับโครงสร้าง ค่าตอบแทน และสถานภาพของอสม.”
พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับ อสม.ขึ้นเป็นหมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เมื่อวาระวันเปิดประชุมสภาที่ผ่านมา
เธอกล่าวว่า “อสม.อยู่คู่กับประเทศไทยมา 41 ปี ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 1,039,729 คน กับงาน แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี ทำงานด้วยความทุ่มเท และเสียสละ ทำทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งงานเอกสารและคีย์ข้อมูล หลายคนบอกว่ามีความสุขกับการทำงานตั้งแต่ ไม่มีค่าตอบแทน เพราะถือว่าเป็นจิตอาสา จนปี 2552 เริ่มมีค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท ปัจจุบันเพิ่มเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561

“หนึ่งในนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ด้านสาธารณสุขคือ สร้าง นำ ซ่อม เน้นงานส่งเสริมให้คนไม่เกิดโรคโดย อสม. ให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งโครงสร้างค่าตอบแทน และสถานภาพของ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน
ต้องออกแบบหลักสูตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน โดยทบทวนต่อยอดหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว อาทิเช่น การรู้เรื่องเทคโนโลยี การเข้าใจปัญหาสุขภาพเฉพาะถิ่น ตามบริบทแต่ละภูมิภาค ไม่จำเป็นต้องมีหลักสูตรที่เหมือนกันทั้งประเทศ รวมทั้งความรู้เรื่องพืชสมุนไพรของแต่ละพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับ อสม.และชาวบ้าน เมื่อผ่านหลักสูตรจะมีการสอบให้ได้มาตรฐาน และการกำกับดูแล ก่อนที่จะเพิ่มค่าตอบแทน จาก 1,000 บาท เป็น 2,500 บาทต่อเดือน ตามลำดับขั้นตอน อสม.หมอประจำบ้าน  ให้ อสม.เป็นหมอประจำหมู่บ้าน ก็ต้องมีความรู้เพิ่มเติมอีก จาก 2,500 เป็น 5,000 บาท จนถึง 10,000 บาท”

การทำงานจะมีเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันมี สมาร์ท อสม. ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางการแพทย์ ควรจะมีการปฏิรูป ้กระทรวงสาธารณสุข จะต้องมีศูนย์ข้อมูล ที่จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และบิ๊กดาต้า ซึ่งต้องประสานงานกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีกองทุนของ กสทช. สามารถสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระบบสาธารณสุขต่อไป
การพัฒนาและยกระดับความรู้ของอสม.ถือเป็นด่านหน้าด้านสุขภาพ ดับหมู่บ้านที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถเชื่อมโยงกับ รพ.สต.ได้อย่างใกล้ชิด

“ถึงเวลาแล้วคะ รัฐบาลชุดนี้จะปรับโครงสร้าง ค่าตอบแทน และสถานภาพของอสม.”

เพชรดาว โต๊ะมีนา 27 กค.62