ปัตตานี-จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

0
123
ปัตตานี-จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

ปัตตานี-จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะ              เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10,00 น. ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ สนามกีฬากลางองค์การบริหารสวนจังหวัดปัตตานี  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ “ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม จิตอาสา”  โดยมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ  จิตอาสาพระราชทาน  ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ  และ  พี่น้องประชาชนชาวปัตตานี  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดคัดเลือกสวนสาธารณะ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง ดูแลรักษา สวนสาธารณะ และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด  สวยงาม รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้ร่มรื่น และสวยงาม

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น