นราธิวาส- ต.โละจูดจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาชุมชนแนวทางพึ่งตนเอง ตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

0
92

ณ ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข บ้านบูเก๊ะตา ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นาย ซาการียา บินยูซุฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน ร้อยตรี ธงชัย ผิวผ่อง ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 1105 กรมทหารพรานที่ 11 รวมบรรยายโครงการในครั้งนี้ โดยมีผู้นำศาสนา และประชาชนจากอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิที่ดำเนินงาน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับชุมชนที่ได้แวะมาเยี่ยมเยียน ศึกษาเรียนรู้ ในลักษณะ ปัจเจกชน กลุ่มองค์กร ครอบครัว และญาติมิตรสหาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน เพื่อจะนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และนำไปพัฒนาขีดความสามารถ โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมชายแดนใต้ ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิ

 

นาย ซาการียา บินยูซุฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน กล่าวว่า การจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาชุมชนแนวทางพึ่งตนเองกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในครั้งนี้เพื่อสื่อสานเข้าไปถึงเยาวชนหรือชาวบ้านระดับล่างเพื่อให้ทราบแนวทางการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด ในมิติการพูดคุยเพื่อสื่อให้ถึงชาวบ้านจริงๆจังๆตรงไปตรงมาไม่มีนัยสำคัญว่าองค์กรเราเป็นมูลนิธิที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้รับการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะองค์กรเราเป็นคณะประสานงานในระดับพื้นที่ซึ่งแนวทางสำคัญก็คือการพูดคุยสันติสุขให้ไปจนถึงประชาชนระดับหญ้าหรือรากหญ้าจริงๆทุกระดับเพื่อที่จะเห็นภาพรวมแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติสุขนี้มันคืบหน้าขนาดไหนอะไรยังไงนี้คือเป้าหมายสำคัญ

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

 

แสดงความคิดเห็น