นราธิวาส – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0
28

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชายทะเล เขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมพิธี
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำกราบบังคมทูล จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1,000,000 ตัว พันธุ์ปลากะพงขาว 50,000 ตัว และพันธุ์หอยหวาน 5,000 ตัว

ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงานด้านการประมง และทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวกับการประมง กรมประมงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้น โดยสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต่อไป

ข่าว.การียา ดอเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

 

แสดงความคิดเห็น