ปัตตานี-ชาวปะกาฮะรังลุกฮือประณามคนร้ายโจมตีจุดตรวจกอแลบีเละวอนยุติความรุนแรงที่ไม่ช่วยอะไร!! (มีคลิป)

0
1553

ปัตตานีชาวปะกาฮะรังลุกฮือ ประณามคนร้ายโจมตีจุดตรวจกอแลบีเละ วอนยุติความรุนแรงที่ไม่ช่วยอะไร !!

เมื่อเวลา 09.30 . วันที่ 26 กรกฎาคม ที่จุดตรวจกอแลปิเละ ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีประชาชนชาวตำบลปะกาฮะรังรวมพลังต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรงพร้อมร่วมกันถือป้ายแสดงพลังประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบโดยเรียกร้องให้กลุ่มก่อความไม่สงบยุติการก่อเหตุพร้อมเรียกร้องให้เกิดความสงบสุขไม่ต้องการให้มีการทำร้ายผู้บริสุทธิ์โดยมีผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนาและประชาชนตำบลปะกาฮะรังกว่า200 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  นายยูโซะ มะสและ ผู้นำศาสนา กล่าวว่า การมาร่วมรณรงค์ต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรงในครั้งนี้ตนมาด้วยหัวใจที่อยากจะเห็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขปราศจากความรุนแรงที่ผ่านมาตนในฐานะผู้นำศาสนาในพื้นที่ได้ช่วยบอกกล่าวประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันเป็นกำลังเสริมให้เจ้าหน้าที่เพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น       

การจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรงในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์ถึงการไม่เห็นด้วยต่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนารวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเบื่อหน่ายและออกมาแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมร่วมกันประนาฌการก่อเหตุความรุนแรงในทุกๆเหตุการณ์.