เมืองปัตตานี-เปิดวันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรม และของดีอำเภอเมือง

0
756
เมืองปัตตานี-เปิดวันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรม และของดีอำเภอเมือง

เมืองปัตตานี-เปิดวันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรม และของดีอำเภอเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมือวันที่ 25 ก.ค.62  ที่    บริเวณสวนสาธารณะ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลบานา หมู่ที่ ๘ ตำบลบานา อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานพิธีเปิดงาน วันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรม และของดีอำเภอเมืองปัตตานี  ประจำปี  ๒๕๖๒    ระหว่าง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวรายงาน มีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชม ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมเดินขบวนสืบสานวัฒนธรรม ของดีเมืองปัตตานีเป็นจำนวนมาก

โดยมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่  ถ่ายทอดถึงวิถีชีวิตของชาวปัตตานี  ได้อย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นการทำนา   การทำเกษตร รวมถึงพิธีกรรม ต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และน่าสนใจ ของแต่ละชุมชน ในทุกตำบล มี วิถีชีวิตของศาสนาทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวว่า  วันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรม และของดีอำเภอเมืองปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้รำลึกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ของดีเมืองปัตตานีในทุกด้าน ทั้งด้านศิปละวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และของดีอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และ ทีมข่าว@ชายแดนนใต้ จ.ปัตตานี