ปัตตานี-เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

0
85
ปัตตานี-เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ปัตตานี-เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ได้ประชุมหารือจัดกิจกรรม  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช   2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

โดยจังหวัดปัตตานีกำหนดจัดกิจกรรมฯ  ประกอบด้วย  เวลา 06.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมน ต์ และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 68 รูป  ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดตานีนรสโมสร  (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองปัตตานี , เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด , เวลา 09.45 น. พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนสายนาประดู่-น้ำตกทรายขาว (กม.ที่ 4+300) อำเภอโคกโพธิ์ จัวหวัดปัตตานี หลังจากพิธีเปิดแล้ว กำหนดให้มีกิจกรรมจิตอาสา โดยประธานในพิธี พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 910 ต้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพัฒนาอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว และเวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมฯ การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก (สำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ ข้าราชการ แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก) , ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง , จิตอาสาพระราชทาน ชุดจิตอาสาพระราชทาน , ประชาชน ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง , นักเรียนนักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเครื่องแบบตามสังกัด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ต่าง ๆ ของอำเภออีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น