นราธิวาส- จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ร่วม“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” บริเวณคลองยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
333

วันนี้ 22 ก.ค.62 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 บริเวณคลองยะกัง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


สำหรับบรรยากาศกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ในวันนี้( 22 ก.ค.62 ) คณะจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ติดบัตรจิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืช พัฒนาทำความสะอาด และกำจัดขยะสองข้างทางริมคลองยะกัง ไปตามเส้นทางคลองชลประทานจนถึงบริเวณหน้าวัชรีรีสอร์ท ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่และประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองปกคลุมเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้กิจกรรมที่กล่าวมาล้วนเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง


สีบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดย ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับพี้นที่เป้าหมายการตำเนินกิจกรรมให้จังหวัด/อำเภอ ได้พิจารณาวางแผนและคัดเลือกจากพี้นที่ลำน้ำ คูคลอง ตามโครงการ ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีกรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและพร้อมเพรียงกัน

ข่าว.ทีมงานแอดชายแดนใต้ จ.นราธิวาส