ยะลา-พมจ.เสริมทักษะอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบเหตุความไม่สงบ และเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่เพื่อสร้างฝันอนาคต

0
40

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กด้อยโอกาสเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ซึ่งมีความแข่งขันกันอย่างสูง ทักษะ การเรียนรู้ ประสบการณ์จากความเป็นจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเหล่านี้ต้องมีการฝึกฝน

โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนฝึกอาชีพ และปัจฉิมนิเทศเด็กและเยาวชน มีนางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการปัจฉิมนิเทศ ให้การต้อนรับ

นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยการคัดเลือกเด็กและเยาวชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 300 คน คัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์ ในสายงานที่ตนเองถนนหรือต้องการที่จะทำงาน

โดยมีหน่วยงานราชการ สถานประกอบการและร้านค้า เข้าร่วมกว่า 50 แหล่ง ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการทำงานช่วงปิดเทอมของสถานศึกษานั้นๆ เชื่อว่าหลังได้ฝึกทักษะงานที่ตนมีความสนใจ จะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพที่ตนใฝ่ฝันในอนาคตต่อไป

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เผยว่า เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมเป็นอย่างมาก ที่เห็นอนาคตของชาติจะได้พัฒนาทักษะชีวิตที่ดีขึ้นให้เท่าเทียมกัน โลกปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างสูงทุกๆด้าน การมีทักษะ การเรียนรู้ มีประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริงในการประกอบอาชีพ จะเกิดการรู้งาน มีความเพียร พร้อมเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เยาวชนที่ได้คัดเลือกเข้าฝึกทำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ และการมีวินัยจะเป็นผู้ผลิตที่มีวิสัยทัศน์ พร้อมกล้าทำให้สิ่งที่ถูกต้องและยับยั้งความไม่โปร่งใสขององค์กรได้ เชื่อว่าเยาวชนเหล่านี้จะมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น