แม่ทัพฯ ขอโทษ !! กอ.รมน.เปิดโต๊ะชี้แจงสร้างความเข้าใจเหตุค้นบ้านแหร อ. ธารโต

0
1742

แม่ทัพฯ รับผิดพลาดและขอโทษ!! กอ.รมน.เปิดโต๊ะชี้แจงสร้างความเข้าใจเหตุค้นบ้านแหร. ธารโต

จากเหตุเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 4 .บ้านแหร.ธารโต .ยะลาเมื่อวันที่ 17 ..2562  ตามที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 .. ..ปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ภายหลังทราบข่าว พล..พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์  ผอ.รมน.ภาค 4 ได้เดินทางไปชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำศาสนา  และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีองค์กรศาสนาและนายอับดุลฮายี สาแม็งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต3 ยะลา พรรคประชาชาติได้มาร่วมพูดคุยสร้างความเข้าใจสะท้อนมุมมองในการแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ พล..พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.รมน.ภาค 4 ได้กล่าว ขอโทษ แสดงความเสียใจ และยอมรับความผิดพลาดในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน เนื่องจากพบภาพข่าวความเคลื่อนไหวเตรียมก่อเหตุรุนแรงและประกอบกับในห้วงที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่หลายครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรอบคอบในการปฏิบัติและไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมที่จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าถือว่าความผิดพลาดในการปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นบทเรียนครั้งสำคัญ โดยพร้อมที่จะรับฟังทุกคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของทุกภาคส่วนเพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อาจเป็นเงื่อนไขใหม่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีนำไปขยายผลในอนาคต  และจะตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อค้นหาความจริงและแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม ในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ได้ยืนยันในเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสงบสุขในพื้นที่ ภายใต้หลักกฎหมายที่เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธี เพื่อร่วมสร้างสันติสุขให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด และขอฝากไปถึงประชาชน หากมีเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือพบเหตุร้าย หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ สามารถโทรสายตรงแจ้งถึงแม่ทัพภาคที่4 ได้ทันทีที่หมายเลข  06 1173 2999

ขณะที่นายอับดุลฮายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต3 ยะลา พรรคประชาชาติ ซึ่งได้มาร่วมพบปะพูดคุยรับทราบปัญหาในครั้งนี้ได้กล่าวชื่นชมที่แม่ทัพภาคที่4 ที่ได้ลงมาแก้ไขเหตุการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนของชาวบ้าน ตนในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป…