นราธิวาส- ตำรวจภูธรสากอ ร่วมกำลังจิตอาสา”เราทำดีด้วยหัวใจ” และนักเรียน พัฒนาแหล่งชุมชน สุสานกุโบร์ ถวายเป็นพระราชกุศแด่ ร.10

0
74

ณ กุโบร์บ้านจือแร หมู่ที่ 9 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันตำรวจตรี สุพจน์ เรืองรุ่งโรจน์ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรสากอ นำกำลังพลจิตอาสาสถานีตำรวจภูธรสากอ ประชาชนจิตอาสา ครู และนักเรียนจิตอาสาเครือข่ายบ้านจือแร ร่วมผู้นำศาสนา ช่วยกันพัฒนาสถานที่สาธารณะ แหล่งชุมชน กุโบร์(สุสานอิสลาม)ด้วยการตัดหญ้า ถางหญ้าและตกแต่งหลักหิน เครื่องหมายต่างๆในพื้นที่กุโบว์ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม ในบริเวณกุโบร์บ้านจือแร พร้อมนำขนม น้ำแข็ง และเครื่องดื่มน้ำสะอาด มาแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วม

  การนำมวลชนจิตอาสามาร่วมพัฒนากุโบร์ หรือสุสานในครั้งนี้ เพื่อ ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น