สกู้ปพิเศษ”นายกอาร์ม”ปั้นแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ รง.ผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่ชายแดนใต้ สร้างงาน มั่นคง ยั่งยืน

0
492

ผู้สื่อข่าว@ชายแดนใต้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นุองค์ประธานเปิดโครงการที่ 20 กันยายน 2554 จนปัจจุบันได้พัฒนาการกลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่อันดับต้นๆในภาคใต้


นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายก เทศมนตรีต่าบลรือเสาะ/ผู้จัดการโครงการแฮนุด์อินแฮนด์รือเสาะ หรือ นายกอาร์มเล่าว่า เป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดตั้งสำเร็จรูปด้วยระบบอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีอาชีพรายได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน รวมถึงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน โดยชุมชนขึ้นในรูปแบบของโรงงานเสื้อผ้า ซึ่งในระยะเแรกของโครงการนั้น เป็นการเริ่มต้นด้วยการให้เอกชนมาบริหารจัดการก่อน 2 บริษัท แต่ด้วยเหตุผลปัจจัยหลายอย่าง ทำให้ต้องถอนตัวไป
จนปัจจุบันนี้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยชุมชนเองเป็นของชุมชน เพื่อชุมชนจริง ๆ จึงจัดตั้งเป็นกล่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา ศึกษาการบริหารจัดการให้แข็งแรงจากบุคลากรคนในพื้นที่เอง

โรงงานแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะผลิตอะไรบ้าง และทิศทางในอนาคตเป็นอย่างไร
แฮนด์อินแฮนด์จังหวัดนราธิวาส
ผลิตเครื่องแต่งกาย ชุดกีฬา ขุดลำลองเสื้อโปโล เสื้อวอร์มและเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เพิ่มขึ้น นายกอาร์ม เล่าต่อว่า “ผลที่เริ่มต้นจากวันนั้นถึงวันนี้โครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากโดยได้รับการช่วยเหลือจากคุณอติสิทธิ์ พิลานันท์ ได้นำผ้าคุณภาพดีจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ประกอบกับได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ คือทางวิทยาลัยชุมชน,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 สงขลา

รวมถึงความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงให้การสนับสนุน มาใช้บริการเพิ่มขึ้น มาถึงวันนี้ เรียกได้ว่าเราเป็นโรงงานผลิตเสื้อชุดผ้ากีฬาที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆในภาคใต้เลยทีเดียว
โรงงานนี้ทำงานได้สอดคล้องกับความถนัดของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บเสื้อผ้า การทำวิสาหกิจชุมชน เพื่อชุมชน
เราพัฒนาทักษะจริงจังเปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่ ในไลน์ผลิตตลอดมาและได้การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเข้ามามากขึ้น ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ช่วยด้านการสนับสนุน จนทำให้เราได้สร้างงานมากขึ้น สร้างรายได้เศรษฐกิจดีขึ้นตลอดมา และยังขยายเป็นเศรษฐกิจลูกโซ่ อีกด้วย


และนอกจากนี้ประเด็นหลักของแฮนด์อินแฮนด์ ที่ตั้งใจไว้คือ 1 เป็นที่สร้างงานได้ทั้งpart time และ full time เรามีน.ศ. มาทดลองงานหลายสาขา อันที่2 ได้เป็นที่ฝึกงานให้กับน.ศ. สาขาต่างๆ ทั้งออกแบบ การตลาด qcและอื่นๆ ส่วนที่3 เป็นที่ศึกษาดูงาน และส่วนสุดท้ายคือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอรือเสาะ ที่ต้องการนำเสนอ และเลือกซื้อเสื้อผ้าเป็นที่ระลึก

เรามีคนงานทั้งหมดเกือบ 100 คน จากแรงงานที่มาทำงานใน 3-4 อำเภอใกล้เคียง ปัจจุบันมีไลน์ผลิต ที่ 6 ไลน์ผลิต ทุกคนจะทำงานเป็นทีมกัน จึงทำให้ผลิตงานได้อย่างรวดเร็ว ได้ตรงตามที่ต้องการของลูกค้าทั้งหมด  เราจ้างให้ชุมชน เราไม่ได้ทำแบบธุรกิจ ทุกคนจะได้รายได้โดยตรง ได้สร้างครอบครัวให้มั่นคง ไม่มีหนี้สิน ส่งลูกเรียนหนังสือ สร้างบ้านได้ ซื้อรถได้
ในอนาคตเราต้องการต่อยอด ถ้ามีกลุ่มสตรีหมู่บ้านต่างต้องการมารับงาน ตรงนี้จะดีมากๆ เรายินดีส่งเสริมไม่ปิดกั้น เป็นการขยายงานไปถึงชุมชนห่างไกลได้อีก เราจะส่งเสริมให้กลุ่มต่างๆนั้น มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาตรฐาน เพื่อต่อยอดทางธุรกิจให้กว้างออกไปอีกครับ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้