นราธิวาส-พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเนืองแน่น

0
340

พุทธศาสนิกชนชาวนราธิวาสร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 62

โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยให้ประชาชนนำพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในชีวิต จากนั้นประธานในพิธีและผู้แทนถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ ต่อด้วยการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล


เช่นเดียวกับที่อำเภอสุไหงปาดี ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน รอบอุโบสถ วัดประชุมชลธารา โดยมี นาย เพียร มะโนภัคดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักเรียนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาพร้อมฟังการกล่าวสัมโมทนียกถา และธรรมเทศนาจากพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา


ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 62 ขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 16 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษา และนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมทั้งให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมทำบุญถวายพุทธบูชาปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส