ปัตตานี-ปชส.ปน.จัดเสวนาประชารัฐร่วมใจ สังคมเศรษฐกิจยั่งยืน

0
47
ปัตตานี-ปชส.ปน.จัดเสวนาประชารัฐร่วมใจ สังคมเศรษฐกิจยั่งยืน

ปัตตานี-ปชส.ปน.จัดเสวนาประชารัฐร่วมใจ สังคมเศรษฐกิจยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่มัสยิดนัจมุดดีนมัสยิดโบราณ 300 ปีบ้านควนลังงา หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี จัดเสวนาในหัวข้อ ประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมเสวนาฯ

การจัดเสวนาในครั้งนี่ จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี โดยเป็นไปตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยมีการเกษตรจังหวัดปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยได้ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของแต่ละฝ่ายที่สามารถจะบูรณาการการทำงานเพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จริงจากชุมชนที่มีความเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพ/ข่าว ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น