นราธิวาส -บิ้กเดฟ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความสิริมงคล เปิดอาคารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ภายในค่ายกัลยาณิวัฒนาฯ

0
373

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดอาคารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โดยมีพลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นาวาเอกวรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส นาวาเอกชัยรัตน์ คำภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่รับผิดชอบ กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ตลอดจนผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีฯ


โอกาสนี้พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เปิดแพรป้ายหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โดยมีพลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หลังจากนั้นได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอาคารกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมกับได้เยี่ยมชมอาคารต่างๆภายในอาคาร


สำหรับการก่อสร้างอาคารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สืบเนื่องจากนโยบายของอดีตผู้บัญชาการทหารบก (พลเอกธีรชัย นาควานิช ) กำหนดให้ทุกหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดมีที่ตั้งในหน่วยทหารจึงได้ดำเนินการมาตามลำดับ ในครั้งแรกเมื่อปี 2559 ได้เสนองบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารของกรมทหาราบที่ 151 ต่อมาในปี 2560 ได้เสนอโครงการใหม่เนื่องจากพิจารณาว่ากระทบกับการพักอาศัยและการปฏิบัติงานของหน่วยปกติโดยจัดสรรพื้นที่ภายในค่ายกัลยาณิวัฒนา และได้รับงบประมาณ แต่ไม่สามารถทำสัญญาจ้างได้ทันเวลา
ในต้นปี 2561 เสนองบประมาณใหม่ และได้รับงบประมาณเมื่อปลายปี 2561 จำนวน 33 ล้านบาทเศษ สัญญาการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึง 12 เมษายน 2562 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจึงยืดเวลาก่อสร้าง ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม2562


และปัจจุบันการก่อสร้างอาคารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแล้วเสร็จ และได้มีการของบประมาณการก่อสร้างระยะที่ 2 จำนวน 17 ล้านบาทเศษ เพื่อก่อสร้างห้องประชุม ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ถนนทางเท้าและระบบระบายน้ำ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนรออนุมัติงบประมาณ ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าที่ตั้งแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยและเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นมา

ข่าว.ทีมงาน@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส