สงขลา-สะท้อนวิถีชาวเล ร่วมสืบสานประเพณี”ลอยแพสะเดาะเคราะห์”ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ (มีคลิป)

0
191

ชาวบ้าน 2 ตำบลใน อ.ระโนด .สงขลา สะท้อนวิถีชีวิตชาวเล ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นมงคลให้กับตนเอง และครอบครัว รวมทั้งอาชีพประมงพื้นบ้าน 

วันที่15 กรกฎาคม ที่บริเวณบ้านบ่อหูด . 1 .วัดสน .ระโนด .สงขลา ชาวบ้านตำบลวัดสนและตำบลบ่อตรุ .ระโนด ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่คือประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์” ประจำปี 2562 โดยมีประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมาก และร่วมลอยแพสะเดาะเคราะห์เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีฝากไปกับพระแม่คงคารวมไปถึงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาอีกด้วย

 

โดยชาวบ้านได้ช่วยกันทำแพเป็นรูปเรือขึ้นอย่างสวยงามพร้อมกับนำสิ่งของตามความเชื่อเช่นหัวหอมกระเทียมพริกข้าวสารใส่ลงไปในแพและตั้งขบวนแห่แพสะเดาะเคราะห์ไปรอบๆหมู่บ้านโดยมีขบวนกลองยาวบรรเลงเพลงให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่เต้นรำกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะนำแพสะเดาะเคราะห์ลงไปลอยในทะเลเพื่อลอยทุกข์ลอยโศกและสิ่งไม่ดีออกไปและขอขมาพระแม่คงคาและยังเป็นการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในชุมชนอีกด้วย

สำหรับประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ตามตำนานเล่าว่า เชื่อว่าพระแม่คงคาสามารถช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์จากโรคภัย  ชาวบ้านที่นี่ได้ยึดถือและปฎิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน   ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเนื่องจากประชาชนภายในชุมชนมีอาชีพทำประมงชายฝั่งจึงมีความเชื่อว่าการลอยแพสะเดาะเคราะห์นอกจากจะเป็นการนำสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวแล้วยังทำให้มีโชคลาภจับปลาได้ตลอดทั้งปี  โดยยึดเอาวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 8 (ก่อนวันเข้าพรรษา2-3วัน) ของทุกปีซึ่งงานประเพณีลอยแพนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องอาศัยทรัพยากรในทะเลเป็นที่ทำมาหากินตามรอยบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์สามัคคีของชุมชน

ทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีกรรมชาวบ้านได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูจำนวน500,000 ตัวและพันธุ์กุ้งทะเลอีก300,000 ตัวเพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติอีกด้วย.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ .สงขลา

แสดงความคิดเห็น