นราธิวาส “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองนรา” ร่วมปลูกต้นรวมผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชการที่ 10 นักปั่นทั่วสารทิศแห่ร่วม 3,000 กว่าคน

0
25

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยว เมืองนรา” ประจำปี 2562 ระยะทางกว่า 30 กม.โดยเริ่มจากสำนักงาน อบจ.นราธิวาส สิ้นสุดระยะทางที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.นราธิวาส สมาชิก อบจ.นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เยาวชน ทั้งในพื้นที่นราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประชาชนชาวนราธิวาสที่อาศัยอยู่ในภาคต่างๆของประเทศไทย โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ และบางส่วนของประเทศมาเลเซีย จำนวนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายกูเซ็ง ยะวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดให้มีโครงการปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองนรา ประจำปี 2562 โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี สถานีวิทยุในจังหวัดนราธิวาส ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนราธิวาส และภาคเอกชน โครงการดังกล่าวนี้ เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อเชิญชวนในการเดินทางไปสัมผัสเอกลักษณ์ วิธีชีวิตชุมชนของชาวจังหวัดนราธิวาส โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจ กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน เพิ่มพูนสินค้าชุมชนของจังหวัดนราธิวาส


โครงการปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองนรา มีผู้เข้าร่วมปั่น เป็นประชาชนทั่วไปทั้งจากในพื้นที่ ต่างพื้นที่ และต่างประเทศ จำนวนกว่า 3,000 คน โดยเริ่มปั่นรณรงค์การท่องเที่ยว จุดเริ่มต้นจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสไปยังจุดหมายปลายทางอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส รวมระยะทาง 60 กมไปกลับ และเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรณรงค์ส่งเสริมนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เพิ่มมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางและสร้างการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนได้ในปริมาณที่มากขึ้น


และนอกจากนั้นแล้ว นายกูเซ็ง ยะวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้ากองกำลังในพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ณ บริเวณหน้าสำนักงานอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส อีกด้วย.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก@ชาบแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น