สุราษฎร์ธานี-สุดยอด กระท้อนคลองน้อย ยอดจองออนไลน์ทะลุ 4 ตัน !!

0
2397

กระท้อนคลองน้อย ผลไม้ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค เบื้องต้นมียอดสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วกว่า 4 ตัน ด้านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การส่งเสริมมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์พร้อมติดคิวอาร์โค๊ตและ GI .ให้กลุ่มผู้ปลูกกระท้อน
นายธาร  นวลนึก  เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า กระท้อนคลองน้อย ถือว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ปลูกเหลือเพียง 200 กว่าไร่  ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ยี่หร่าปุ๋ยฝ้าย อีกทั้งคลองน้อยเป็นพื้นที่ติดกับทะเลพื้นดินเป็นดินเหนียวทำให้กระท้อนเจริญเติบโตได้ดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้การสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมติดคิวอาร์โค๊ตที่ลูกกระท้อน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้ที่มาของกรท้อนดังกล่าวด้วยและในอนาคตจะมีการมอบ GI ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนอีกด้วย

นอกจากนี้ในงานวันเกษตรแฟร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-27 กรกฎาคม 62 ทางสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการจัดประกวดกระท้อนชนิดต่างๆ ภายในงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกและขยายสายพันธุ์อีกด้วย  ด้านนางสาวจิราวรรณ  อักษรศรี  กล่าวว่า กระท้อนของตนส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ปุ๋ยฝ้าย ปลูกอยู่ประมาณ 10 กว่าไร่ ซึ่งขณะนี้ผลผลิตกำลังสุกภายหลังจากที่ลูกค้าหรือผู้บริโภครับทราบได้สั่งซื้อกระท้อนของตนมาทางออนไลน์แล้วกว่า 4 ตันและปีนี้คาดว่ากระท้อนจะให้ผลผลิตประมาณ 10 ตันน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 2 ตันเนื่องจากภาวะอากาศที่ผ่านมาไม่อื้ออำนวย ในทางกลับกันจากผลผลิตที่น้อยทำให้ผลผลิตมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาขนาด 7-8 ขีดถึง 1.2 กิโลกรัม และในอนาคตตนจะทำเป็นเชิงท่องเที่ยวด้านการเกษตรให้นักท่องเที่ยวเข้ามากินหรือชิมกระท้อนถึงสวนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากขายทางออนไลน์แล้ว

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .สุราษฎร์ธานี