มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา 9 วัด

0
164

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีจัดหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 รวม 9 วัด เน้นให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาพุทธ

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษารวม 9 วัดในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยและจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา สำหรับในปี 2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้กำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา รวม 2 วัน

คือ วันศุกร์ที่ 12 ก.ค.62 พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวันเสาร์ที่ 13.ก.ค.62 ถวายเทียนพรรษาต่างๆจำนวน 9 ต้น 9 วัด ดังนี้ 1.วัดพรหมนิวาส อ.เมืองนราธิวาส 2.วัดทุ่งกง อ.เมืองนราธิวาส 3.วัดพนาสณฑ์ อ.เมืองนราธิวาส 4.วัดโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส 5.วัดบางนรา อ.เมืองนราธิวาส 6.วัดป่าไผ่ อ.ระแงะ 7.วัดวัดทุ่งคา อ.ยี่งอ 8.วัดทุ่งฝ้าย อ.ตากใบ และ 9.วัดประชาภิรมย์ อ.เมืองนราธิวาส


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ และมีความเข้มแข็งในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่อยู่คู่ท้องถิ่นมาอย่างช้านาน ให้คงอยู่สืบไป

ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส