“มาเรียม เพศยนาวิน”นางสาวไทยมุสลิมคนแรกหนึ่งเดียวสู่รานีเปอร์ลิส

0
1881

รานีซุดพัตรา ชามาลุลลาอิล ตวนมาเรียม หรือ คุณเรียม เพศยนาวิน นางสาวไทยคนที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2482 นางสาวไทยคนแรกและคนเดียวที่เป็นชาวมุสลิม จากพระนคร ผู้ซึ่งเป็นรานีของในสมเด็จพระราชาธิบดี ตวนกู ไซยิด ปุตรา แห่งรัฐเปอร์ลิส

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หน้าเล็ก ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียในมิติ People to People เรื่องความเป็นเครือญาติ การร่วมเลือดเดียวกันของผู้คนในอาเซียน

กุโบร์พระราชวงศ์ชั้นสูงของเปอร์ลิส ปิดรั้วกั้นไว้ มีแท่นหินหน้าหลุมฝังศพ ที่หลุมฝังพระศพของ “เรียม เพศยนาวิน” นางสาวไทยคนแรก ประจำปี พ.ศ. 2482 สลักชื่อไว้
ก่อนหน้านี้การประกวดในงานฉลองรัฐธรรมนูญทั้ง 5 ครั้ง ใช้ชื่อนางสาวสยาม แต่เมื่อจอมพล ป. เปลี่ยนชื่อประเทศ “สยาม” เป็น “ไทย” ในปี พ.ศ. 2482 นางสาวสยามจึงเป็น “นางสาวไทย”
เรียม คือนางสาวไทยอายุ 16 ปี คนแรกและคนเดียวที่เป็นมุสลิม


เรียม เสกสมรสกับรายาตวนกู ซัยยิดปุตรา รายาแห่งรัฐปะลิส ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น “ยังดี เปอร์ตวนอากง” หรือกษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งมาเลเซีย เรียมได้รับการสถาปนาอิสริยยศเป็น “เชปูวัน มาเรียม บินตีอับดุลละห์. (Che’ Puan Mariam Binti Abdullah)
โอรสองค์ที่ 3 ของเรียมได้รับพระราชทานพระนามจาก ร.9 ว่า “รังสิกร”
เรียม ยังเป็นนางามรักชาติด้วยนะ พระองค์นำถ้วยเงินที่ได้จากการประกวดไปขายมาช่วยประเทศในภาวะสงครามอินโดจีน
นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของบันทึก

ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในตำรา แต่มีความหมายสำหรับการอธิบายถึงความสัมพันธ์อันสนิทแนบแน่นแบบสังคมเครือญาติของผู้คนในดินแดนแถบนี้มานาน สมกับคำว่า “ประชาคมอาเซียน” อย่างแท้จริง และบุคคลชนชั้นสามัญก็ยังคงยึดโยงแต่งงานกันข้ามเขตแดนอยู่เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติมจาก http://th.wikipedia.com
ทีมข่าว@ชายแดนใต้