ปัตตานี-TK park จัดนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดิน ตอน เถลิงราชย์ถวัลย์จักรีวงศ์ เอกองค์ราเชนทร์วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

0
43
ปัตตานี-TK park เปิดนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดิน ตอน เถลิงราชย์ถวัลย์จักรีวงศ์ เอกองค์ราเชนทร์วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ปัตตานี-TK park จัดนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดิน  ตอน เถลิงราชย์ถวัลย์จักรีวงศ์ เอกองค์ราเชนทร์วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า    วันที่ 10 ก.ค 62   ที่  โซนนิทรรศการ ชั้น 1  TK park   อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  นาย ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิด  นิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดิน ตอน “เถลิงราชย์ถวัลย์จักรีวงศ์ เอกองค์ราเชนทร์ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า การจัดนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดินในครั้งนี้ ได้จัดต่อเนื่องมาจากนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดิน ตอน ปัตตานีสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี สงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งในห้วงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีงานพระราชพิธีที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงราชการที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยทรงเฉลิม พระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏและมีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

สำหรับการจัดนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รักและหวงแหน เทิดทูนศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และ ได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

         

แสดงความคิดเห็น