ปัตตานี-ผต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามผลการโครงการตามแผนรอบที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พืชสำคัญ ของ จ.ปัตตานี

0
312
ปัตตานี-ผต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามผลการโครงการตามแผนรอบที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พืชสำคัญ ของ จ.ปัตตานี

ปัตตานี-ผต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามผลการโครงการตามแผนรอบที่ 2  ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พืชสำคัญ ของ จ.ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 10 ก.ค.62  ที่ ห้องรับรอง ศาลากลาง จ.ปัตตานี  นายเข้มแข็ง ยุตะรรมดำรง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เข้าพบปะหารือข้อราชการ กับ  นาย ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  จากนั้นได้ร่วมประชุม กับ   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผน การตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  รอบที่ 2  และ การตรวจราชการตามแนวนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยเฉพาะโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่   และติดตาม ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค เรื่อง พืชสำคัญ ของ จ.ปัตตานี ประกอบด้วย  ข้าว ยาง และ ปาลม์

นายเข้มแข็ง ยุตะรรมดำรง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผน การตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ในครั้งนี้เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  พร้อม รับทราบ  ปัญหา  และ อุปสรรค เรื่อง พืชสำคัญ ของ จ.ปัตตานี ประกอบด้วย  ข้าว ยาง และ ปาลม์ โดยเฉพาะการตรวจสอบปาล์มน้ำมัน ให้เป็นไปตามมาตารฐานที่ทางโรงงานกำหนด ซึ่ง เกษตรกรต้องจัดการดูแลความเรียบร้อยก่อนนำปาลม์เข้าโรงงานเพื่อได้เปอร์เซ็น น้ำมันที่ทางโรงงานต้องการ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี