นราธิวาส-เที่ยวบินสุดท้ายคึกคักส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

0
750
นราธิวาส-เที่ยวบินสุดท้ายคึกคักส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นราธิวาส-เที่ยวบินสุดท้ายคึกคักส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   เมื่อ  วันที่8 ก.ค.62 ที่ อาคารเอนกประสงค์  ท่าอากาศยานนราธิวาส  อ.เมือง   จ.นราธิวาส นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)  โดยมี  นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล   นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนฮุจยาจ และญาติร่วมพิธีนับพันคน

สำหรับในวันนี้เป็นเที่ยวบินที่ 9 ซึ่งเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซึ่งกำหนดไว้  5 วัน   ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2562 จำนวน 9 เที่ยวบิน มีผู้เดินทางทั้งสิ้น 2,601 คน

อย่างไรก็ตามในวันนี้  (8 ก.ค. 62)    เป็นวันสุดท้ายของการจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 288 คน ในช่วงเช้า เดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 8816 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 10.35 น. ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เวลา ประมาณ 16.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ทั้งนี้ การประกอบพิธีฮัจย์เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ  ซึ่งกำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญที่ชาวมุสลิมทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้ได้ โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยตลอด  เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส