ยะลา-นอภ.เบตง นำคณะส่วนราชการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0
218

ยะลา-นอภ.เบตง นำคณะส่วนราชการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (8 ก.ค. 62) ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา  พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง  นำหัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย


สำหรับการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรฯ  เป็นโครงการเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (NBT YALA) นำโดย นางสาวอุทัยวรรณ เดชสิงห์โสภา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา  จัดขึ้น   เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ อ่านคำอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพร ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ


ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

แสดงความคิดเห็น