ปัตตานี-กลุ่มประชารัฐ 3 จชต.ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

0
205

ปัตตานี-กลุ่มประชารัฐ 3 จชต.ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่8 กรกฎาคม 2562 ที่  โรมแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี      ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  พร้อม  นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานประชารัฐรักสามัคคียะลา และ  นายเมธา เมฆารัฐ ประธานประชารัฐรักสามัคคี จ.นราธิวาส  ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบโครงการประชารัฐของ  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดย เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและสานสัมพันธ์ในด้านการประกอบธุรกิจ และ ด้านการศึกษาผ่านรูปแบบกระบวนการวิจัยและการปฏิบัติจริง  เป็นส่วนร่วมในทางความคิด การพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ในการปฏิบัติจริงของการมีส่วนร่วมในฐานะคนไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีคณะกรรม และที่ปรึกษาของบริษัทประชารัฐกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัด ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกความร่วมมือครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น