สงขลา-เปิดโรงงานทุเรียนแปรรูปใหญ่สุดในไทย นักลงทุนจีนมั่นใจลงทุนกว่า 700 ล้าน มั่นใจรัฐไม่ทอดทิ้ง

0
1086
สงขลา-เปิดโรงงานทุเรียนแปรรูปใหญ่สุดในไทย นักลงทุนจีนมั่นใจลงทุนกว่า 700 ล้าน มั่นใจรัฐไม่ทอดทิ้ง

สงขลา-เปิดโรงงานทุเรียนแปรรูปใหญ่สุดในไทย นักลงทุนจีนมั่นใจลงทุนกว่า 700 ล้าน มั่นใจรัฐไม่ทอดทิ้ง

ผู่สื่อข่าวรายงานว่า    เมื่อ วันที่ 7 กค.2562    ที่ บริษัทม่านกู่หว่าง ฟู๊ด  จำกัด    ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี ว่าที่ รมช.มหาดไทย   พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานร่วมเปิดโรงงานแปรรูปทุเรียน บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จำกัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งจังหวัดสงขลาและปัตตานี รวมทั้งนักธุรกิจ 5 จังหวัด และนักธุรกิจชาวจีน เข้ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

โรงงานแปรรูปม่านกู่หว่าง ฟู๊ด เป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นแหล่งรวมสินค้าและกระจายสินค้ารวมทั้งการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ศอ.บต. ในเรื่องของการพัฒนามิติด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายเย่า เหิง เซียว เปิดเผยว่า ก่อนที่จะตัดสินใจมาลงทุนที่ชายแดนภาคใต้นี้ ก็ได้ยินเรื่องของสถานการณ์ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังมีความเชื่อมั่น และต้องกล้ามาลงทุนเพราะเล็งเห็นแล้วว่า  ที่นี่มีอนาคต   ที่นี่มีรสชาติทุเรียนที่อร่อยรสชาติดีที่สุด และเป็นพื้นที่เหมาะในการลงทุน  เพราะเชื่อมั่นในภาครัฐว่าจะให้มาเข้ามาดูแลและไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยอำนวยความสะดวกทุกๆ  ด้าน  ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้มีอาชีพ และราย ได้เพิ่มขึ้น ถือเป็นการสร้างงานให้คนในพื้นที่มากขึ้น และที่ผ่านมาไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านาน การที่เข้ามาลงทุนเพราะเห็นว่าคนในพื้นที่เป็นมุสลิม ยืนยันว่ามาลงทุนที่นี่โดยไม่มีประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใด อยากให้พื้นที่มีความเจริญมากยิ่งขึ้นในอนาคต

สำหรับบริษัท ม่านกู่หว่าง ฟู๊ด จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่  88  หมู่บ้านควนตีหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยนาย เย่าเหิง เซียว ผู้จัดการใหญ่  และ  นายประเสริฐ คณานุรักษ์ นักธุรกิจ จ.ปัตตานี    ร่วมลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนด้วยเงินลงทุนกว่า 700 ล้านบาท   เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2561    และ  กำหนดเปิดโรงงานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 โดยโรงงานมีรูปแบบการผลิตคือ การทำผลไม้อบแห้งและทุเรียนแช่แข็งสำหรับเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน เนื่องจากความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศจีนมีข้อมูลว่า ปัจจุบันมีจำนวนทุเรียนไทยเพียงร้อยละ 3 ของจำนวนความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีน

ทั้งนี้การส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนจะมีการขนส่งทางรถยนต์และทางเรือบรรจุตู้คอนเนอร์ส่งออก โดยใช้แรงงานในกระบวนการผลิตในโรงงานประมาณ 1,200 คน   ใช้เงินทุนหมุนเวียนหลังเปิดโรงงานประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2562 สามารถรับซื้อทุเรียนได้ 1.2 หมื่นตัน   และคาดว่าในปี 2563 สามารถรับซื้อทุเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 2 หมื่นตัน ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของผลผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโรงงานแปรรูปม่านกู่หว่างฟู๊ด จำกัด เป็นโรงงานคัดบรรจุเพื่อส่งออกที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น