ยิ่งใหญ่วันพบปะมุสลีมะห์ #14 หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนเรือนหมื่นต่างหลั่งไหลเข้าร่วม

0
648

วันนี้ 6 กรกฎาคม  เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์อิสลาม (Islamic Center) โครงการมาดีนะตุสสลาม ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ โดยมี แขกผู้มีเกียรติ เหล่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่วงการมุสลิมเข้าร่วมงานกันพร้อมหน้าพร้อมตา รวมทั้งตัวแทนองค์กรร่วม 11 องค์กร หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน ร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

 

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี, วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัด, สภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ, สมาคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี และมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา)

ร่วมกันจัดโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งสันติ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งภายในงาน มีสตรีมุสลิม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 50,000 คน


สำหรับรูปแบบของกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถา เวทีเสวนา บรรยาย จากวิทยากรรับเชิญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การปาฐกถา หัวข้อ “หัวใจ แห่งสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม”การเสวนาถอดบทเรียน 13 ปี มุลตากอมุสลีมะห์ฯ, บทบาทสตรีกับการสร้างสันติภาพ, องค์กรเยาวชนกับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

 

การบรรยาย หัวข้อ ครอบครัวกับการสร้างสันติภาพ, สันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวทางศาสนฑูตมูฮัมมัด, สตรี วิทยาศาสตร์ สันติภาพ, เยาวชนกับการสร้างสันติภาพ, วากัฟรากฐานการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน, สตรีกับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ, อิสลามกับการสร้างสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม, กิจกรรมไฮปาร์ค ในหัวข้อ สตรีและการวากัฟสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน, บทบาทของสตรีในสังคมพหุวัฒนธรรม, เสียงเรียกสันติภาพสู่ความดีที่ไม่สิ้นสุด ,เวที Talk Show หัวข้อ ครอบครัวกับการสร้างสังคมสันติ, พลังอ่าน กับการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน และการแสดงอานาซีด, การจัดนิทรรศการให้ความรู้, กิจกรรมภาคสนาม นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธ โซนต่างๆ เข่น บูธเครื่องแต่งกายมุสลิม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และอื่นๆ อีกมากมาย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี