ปัตตานี – ผู้ว่าฯไกรศร รับรางวัล “ธัญญรักษ์อวอร์ด ระดับดีเด่น ปี 2562 “ ชาวตานีร่วมยินดี

0
735

ผู้ว่าฯ ปัตตานี รับรางวัลธัญญรักษ์ อวอร์ด  ระดับดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด…

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เข้ารับโล่รางวัล “ธัญญรักษ์  อวอร์ดระดับดีเด่น ประจำปี 2562″ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จากนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  ที่มอบให้กับบุคคลและองค์กร ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดย นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูน  อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  กล่าวว่า “รางวัลธัญญาลักษณ์ดังกล่าว ที่ได้รับถือเป็นรางวัลของทุก ๆ คน ในจังหวัดปัตตานี เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นพลังของทุกภาคส่วน ที่ได้ขับเคลื่อนและร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดปัตตานี  พร้อมขอบคุณส่วนราชการและประชาชนชาวปัตตานี ที่ร่วมกันขจัดภัยยาเสพติดไปพร้อมๆกัน…