ปัตตานี- พบโรคหัด เสียชีวิตแล้ว 5 รายมีการแพร่ระบาดสูง ในรอบปี

0
146
ปัตตานี- พบโรคหัด มีการแพร่ระบาดสูง เสียชีวิตแล้ว 5 ราย ในรอบปี

ปัตตานี- พบโรคหัด เสียชีวิตแล้ว 5 ราย มีการแพร่ระบาดสูง ในรอบปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี พร้อมการประเมินสถานการณ์โรคติดต่อ ในจังหวัดปัตตานี ปี 2562 สู่การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกันและการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยของโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางการระบาดวิทยา ที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรก ประกอบด้วยโรคอุจาระร่วง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคปอดอักเสบ สุกใส ตาแดง ไข้เลือดออก หัด ไข้หวัดใหญ่ อาหารเป็นพิษ และไข้ไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะโรคหัด ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบมีผู้ป่วยในอัตราสูง ในปีนี้ มีจำนวน 500 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 5 ราย นอกจากนี้ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์สะสม ก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เฉพาะปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 – 27 มิ.ย.62) มีจำนวน 54 ราย ซึ่งทุกภาคส่วนยังต้องเร่งสร้างการรับรู้ เพื่อปรับทัศนคติที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้น


ในการประชุมนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้เห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อของ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไม้แก่น หนองจิก โคกโพธิ์ และอำเภอแม่ลาน เพื่อจัดทำหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงนาม และขยายผลให้ครอบคลุมทุกอำเภอต่อไป.

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น