ปัตตานี-สาวงามประกวดMiss Grand Thailand เก็บตัวเยี่ยมชม พหุวัฒนธรรม 3 ศาสนา 3 วัฒนธรรม

0
809
ปัตตาน-สาวงามประกวดMiss Grand Thailand เก็บตัวเยี่ยมชม พหุวัฒนธรรม 3 ศาสนา 3 วัฒนธรรม

ปัตตานี-สาวงามประกวดMiss Grand Thailand เก็บตัวเยี่ยมชม พหุวัฒนธรรม 3 ศาสนา 3 วัฒนธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 30 มิ.ย.62 ด้วยกองประกวด Miss Grand Thailand จัดประกวดMiss Grand Thailand 2019 ขึ้นเพื่อสรรหาผู้หญิงไทยที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัติ ทั้งความสวย ความรู้ ความสามรถ ไหวพริบ ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม จากตัวแทนทั้งสิ้น  77 จังหวัด ของประเทศไทย ในการประกวดเวทีMiss Grand Thailand international และเวทีระดับสากลอื่นๆ โดยมีกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าร่วมประกวดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ เชิงบวกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนทั้งในและต่างประเทศกับพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งในนั้น ได้แก่ จังหวัดปัตตานี

โดยภารกิจของสาวงาม Miss Grand Thailand ทั้ง 39 สาวงาม ในวันนี้..ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย  จากนั้น เข้าสักการะหลวงปู่ทวด ณ วัดช้างไห้ และช่วงบ่ายเดินทางสู่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เข้าสักการะเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียว เยี่ยมชม พหุวัฒนธรรม ของทั้ง 3 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ในจังหวัดปัตตานี ที่อยู่รวมกัน อย่างสันติสุข

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี