สพป.ปัตตานี เขต 3 ส่งเสริม “สัมพันธ์ชุมชน” สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

0
815

สพป.ปัตตานี เขต 3 ส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชนสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง .สายบุรี .ปัตตานี โดยมี นายสุวิทย์หวัดแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนซึ่งจะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการประสานงานและ

กำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนจัดพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในงานมีการแข่งขันกวนข้าวอาซูรอ(ขนมอาซูรอ) ของชุมชนด้วยถือเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคำว่าอาซูรอเป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสมการรวมกันโดยการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวานการกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุขก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกันเจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร(ดุอาร์) ก่อนจึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทานกันกิจกรรมในวันนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงและชุมชมร่วมงานอย่างหนาแน่นโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง.สายบุรี.ปัตตานี

ภาพ/ข่าวมนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต3