รมว.สาสุขเยี่ยมชม”อภัยภูเบศร โมเดล” ต้นแบบการใช้กัญชาทางการแพทย์ เน้นมาตรฐาน ความปลอดภัย

0
76

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอภัยภูเบศร โครงการการผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยกัญชาอภัยภูเบศรโมเดลร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการปลูกการผลิตและการใช้รักษาผู้ป่วยเป็นต้นแบบกัญชาทางการแพทย์เน้นคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานทางการแพทย์ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด

วันนี้(28 มิถุนายน2562) ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมโครงการการผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชา ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยกัญชาอภัยภูเบศรโมเดลว่าการนำสารสกัดกัญชามาใช้นั้นต้องเน้นมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยครบวงจรตั้งแต่การปลูกการผลิตและการใช้ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามีความปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงโลหะหนักสารเคมีตกค้างและการจ่ายสารสกัดกัญชาให้ผู้ป่วยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ ขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองวิจัยติดตามผลและวางระบบเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด

ด้าน นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ดำเนินการกัญชาอภัยภูเบศรโมเดลครบวงจรตั้งแต่การปลูกการผลิตและการใช้โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดหาสารสกัดกัญชาที่มีคุณภาพปลอดภัยผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาภายใต้การรักษาที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ซึ่งจะมีการคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด  ตรวจร่างกายและการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆตามความจำเป็นจ่ายยาและให้คำแนะนำแบบเฉพาะรายโดยเภสัชกรผู้ผ่านการอบรมโทรศัพท์ติดตามหลังการใช้ภายใน24 ชั่วโมงทุกวันใน1 สัปดาห์แรกทุกสัปดาห์ในเดือนแรกและนัดผู้ป่วยกลับมาติดตามทุก1 เดือนเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภร ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกล่าวว่า  ในระยะแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้คัดกรองและรักษาผู้ป่วย จำนวน10 รายโดยใช้สารสกัดกัญชาที่ได้รับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ในผู้ป่วยพาร์กินสันโรคลมชักอัลไซเมอร์  และมะเร็งลำไส้ใหญ่กระจายไปเยื่อบุช่องท้องจากการติดตามความปลอดภัยและประสิทธิผลเบื้องต้นใน24 ชั่วโมงไม่มีรายใดเกิดผลข้างเคียงและผู้ป่วยบางรายเริ่มเห็นผลเช่นอาการลิ้นคับปากพูดได้ชัดมากขึ้นบางรายเดินได้มากขึ้นสำหรับระยะที่2 ช่วงเดือนกันยายน2562 จะใช้น้ำมันกัญชาที่ได้จากการการสกัดของกลางของ ปปส. ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานไทยและสากล ประมาณ100,000 ขวดนำมาใช้ในการรักษาอาการปวดปลายประสาทที่ไม่ตอบสนองในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะ ที่4  โดยจะขยายไปยังโรงพยาบาลอื่นและในระยะ ที่3 เดือนพฤศจิกายน 2562 จะสกัดน้ำมันกัญชาจากต้นกัญชา 16 ต้นที่ปลูกโดยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบังเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนตุลาคม และได้สารสกัดกัญชาประมาณ 900 ขวดในเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้สถานพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนเกษตรที่มีความสนใจต่อไป

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภร กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกวันจันทร์ที่4 ของเดือนเวลา13.00 – 16.00 . ให้บริการผู้ป่วยรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้ผลโดยขอให้ผู้ป่วยโทรปรึกษาก่อนเดินทางมารับบริการที่หมายเลข037 211289 หรือ037 211088 ต่อ0 ในวันและเวลาราชการ เพื่อนัดหมายวันรับบริการ

แสดงความคิดเห็น