ศอ.บต.ชูแนวทางสร้างเครือข่าย อพม. หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน

0
414

ศอ.บต. พร้อมหนุนบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับคนไทยในมาเลเซีย ชูแนวทางสร้างเครือข่าย อพม. หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้าใจกับคนไทยในประเทศมาเลเซีย งานบริหารชายแดนในมิติงานพัฒนาสังคม รวมถึงงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในประเทศมาเลเซีย โดยมี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ (ศอ.บต.) ตลอดจน ผู้แทน พมจ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้  ในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการบูรณาการในการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้าใจในมิติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้กับคนไทยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วยเหตุผลหลากหลายประการนำไปสู่ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในประเทศมาเลเซีย ปัญหาการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังขาดการประสานและเชื่อมต่อกับหน่วยงานของภาครัฐทั้งในระบบและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรสร้างเครือข่าย อพม. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในประเทศมาเลเซียเพื่อให้สามารถช่วยเหลือคนไทยในเบื้องต้นได้ อีกทั้งสามารถเป็นผู้ประสานเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว โดย ศอ.บต. มีกำหนดจะดำเนินกิจกรรมบูรณาการการสนับสนุนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติการพัฒนาสังคม รวมถึงขับเคลื่อนงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ดีให้กับคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ต่อไป.