ปัตตานี- 145 โรงเรียน 5 จังหวัด แห่สมัครอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ แข่งขัน“หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ชิงถ้วยพระราชทาน ร.10

0
130

โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานและแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี2562


ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ, สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (สพก.จชต.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จัดอบรมฝึกทักษะและแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน/สถาบันการศึกษาต่างๆ 5 จังหวัดในภาคใต้ จังหวัดปัตตานี,จ.นราธิวาส,จ.ยะลา,จ.สตูล,จ.สงขลามีทีมเข้าสมัครทั้งหมด 145 ทีม นักเรียนและครูกว่า400 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานโดรนในปัจจุบัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ที่ขาดโอกาสได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Drone ในโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนอัฉริยะ 2” (Smart Drone 2) หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ โดยจะเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การพัฒนาทักษะด้วยนวัตกรรม “Drone” หรือที่เรียกว่า STEAM learning (S=Science, T=Technology, E= Engineering, A= Art, M=Mathematics) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมในการควบคุมโดรนเบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls) ด้วยภาษา GO ต่อยอดจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอากาศยานเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0
นอกจากนี้การจัดการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนอัฉริยะ 2”(Smart Drone 2) หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้เพื่อจัดการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสด การแข่งขันรายการ “ศึกปีกหมุน ประลองปัญญา” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบินทรงเป็นยอดกษัตริย์นักบิน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางกลศาสตร์ ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการบินให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นายจุมพล ทองใหม่ ผอ.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า” ยินดีอย่างยิ่ง ทีมีโครงการนี้ ขอบคุณทางสมาคมฯและทางสพฐ. ที่มาร่วมจัดงานนี้เพราะเล็งเห็นว่า ทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศมีความพร้อม อีกทั้งเป็นสถานที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ได้เคยทรงเสด็จที่นี่หลายครั้งถึง 4 ปี ติดต่อกัน เรามีห้องประทับรับรอง และโครงการนี้ยังถือเป็นโมเดลแรกสู่การพัฒนาเด็กๆและเยาวชนให้ต่อยอดเป็นเด็กที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธภาพต่อไป


ด้านนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ผู้จัดโปรแกรมอบรมครั้งนี้กล่าวว่าโครงการนี้เราจัดร่วมกับทางสพฐ. มาต่อเนื่องถึง4 ปีแล้ว และสำหรับปีนี้ เพราะสืบเนื่องจากงานพระบรมราชพิธีราชาภิเษกรัชกาลที่10ฯ ที่ผ่านมา และทางสมาคมโดรนฯได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ในการใช้แปรอักษร แปรรูปโดยฝีมือคนไทยทั้งหมด เราจึงตั้งจุดประสงค์เพื่อให้เด็กไทยมีการพัฒนา ในด้านการเขียนซอฟแวร์ Ai ทำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถต่อยอดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต เด็กที่มาเรียนในวันนี้จะสามารถนำไปใช้สู่การศึกษาระดับมหาลัยต่อไป ได้เข้าใจภาษาสากล ภาษาคอมพิวเตอร์นำไปต่อยอดสู่การใช้เขียน Ai เป็นการพัฒนายุค 4.0 อย่างแท้จริงครับ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น