ปัตตานี-ผู้ว่าฯเรียกอบต.12อำเภอป้องกันอุทกภัยก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัยทุกระดับในพื้นที่

0
192
ปัตตานี-ผู้ว่าฯเรียก อบต.12 อำเภอป้องกันอุทกภัยก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัยทุกระดับในพื้นที่

ปัตตานี-ผู้ว่าฯเรียก อบต.12 อำเภอป้องกันอุทกภัยก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัยทุกระดับในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์วาตภัยมีลมกระโชกแรง เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเสียหายและได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง   ทั้ง 12 อำเภอ 105 ตำบล 201 หมู่บ้านและ 11 ชุมชน อีกทั้งยังมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 1,671 ครัวเรือน 5,294 คน และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 คน ในส่วนทางด้านของการประมงได้รับความเสียหาย  เรือล่มจำนวน 1 ลำ และทางด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายในวงกว้างนั้น   ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี    ได้เข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วสำหรับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมทั้งเกษตรกร ด้วย พร้อมทั้งได้มีการประชุม สั่งการ อบต.ทั้ง 12อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันอุทกภัยระยะยาวในท้องถิ่น พร้อมได้ผลักดันและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

จากนั้น  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน 2562    ที่ผ่านมา      ที่ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นาย ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เรียก ปลัด อบต.ทั้ง 12 อำเภอ และคณะทำงานในพื้นที่ ร่วมประชุมการป้องกันและบริหารจัดการสาธารณภัย   การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ    การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562     เพื่อเป็นการวางแผนเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  โดยมี    นาย สมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานี   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น