สาธารณสุขปัตตานีจัดโครงการ “จุดพลัง ใช้ยาสมเหตุผล สร้างชุมชน รู้เท่าทันการใช้ยา”

0
24

สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “จุดพลัง ใช้ยาสมเหตุผล สร้างชุมชน รู้เท่าทันการใช้ยา”

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ “จุดพลัง ใช้ยาสมเหตุผล สร้างชุมชน รู้เท่าทันการใช้ยา” จังหวัดปัตตานี ที่ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี เพื่อสร้างกระแสในกลุ่มประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีกิจกรรมการเสวนาการใช้ยาในวิถีชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรม การประกวดคลิปวิดีโอภาคประชาชน นิทรรศการ และการจัดขบวนจักรยานรณรงค์ รอบเมืองปัตตานี โดยมีนายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี นายแพทย์อรุณ ประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าปัจจุบันมีการวิจัย พบว่ามีการใช้ยาไม่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยา ยาปฏิชีวนะ ถูกสั่งใช้อย่างไม่สมเหตุผลในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 41-91 และการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลนี้ พบได้กับยาทุกกลุ่ม และพบกับผู้สั่งใช้ยาทุกระดับ โดยจากการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล ทำให้เกิดการใช้ยาที่ไม่จำเป็น เพิ่มความเสี่ยงจากการใช้ยา พบปัญหาเชื้อดื้อยาในวงกว้าง เกิดความสิ้นเปลืองแก่ระบบประกันสุขภาพ และตัวผู้ป่วย ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย

ดังนั้นการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญความหมายของการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างกระแสในกลุ่มประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และลดความเสี่ยงอันเกิดใช้ยา

ภาพ/ข่าว  เพชรน้อย คงขาว ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น